“Öğretmen ve Öğrenciler için STEM eğitim Kampı: Öğret STEM Kampı” isimli proje önerimiz “Öğrenciler için STEM eğitimi” 5 gün, “Öğretmenler için STEM Eğitimi” 5 gün olmak üzere toplamda 10 günlük kamp şeklinde gerçekleşecektir.

 

Tablo 1.  Öğretmen ve Öğretmen adayları için STEM eğitim Kampı: Öğret STEM Kampı projesi uygulama aşamaları

Uygulama

Uygulama Yeri

Süre

Başlama – Bitiş Tarihi

Öğretmenler için Proje Hazırlık Kampı (Pilot Uygulama)

Muş Alparslan Üniversitesi

2 gün

15.08.2020

16.08.2020

Öğretmenler için STEM Eğitimi

Muş Alparslan Üniversitesi

5 gün

17.08.2020

21.08.2020

Ortaokul Öğrencileri için Proje Hazırlık Kampı (Pilot Uygulama)

Muş Alparslan Üniversitesi

2 gün

22.08.2020

23.08.2020

Ortaokul Öğrencileri için STEM Eğitimi

Muş Alparslan Üniversitesi

5 gün

24.08.2020

28.08.2020

Projenin kamp dönemleri başlamadan 10 gün öncesinde uzmanlar, eğitmenler ve rehberlerden meydana gelen tüm proje ekibi, proje yürütücüsü tarafından projenin uygulama süreci hakkında bilgilendirilecek ve ön hazırlıkları gerçekleştirmek üzere iki gün boyunca “Proje Hazırlık Kampı”na alınacaktır. Bu kamp sürecinde uygulamaların ön hazırlıkları gözden geçirilecek ve projede yer alacak olan rehberlere eğitim verilerek, gerçekleştirilecek uygulamalarla ilgili eksiklik ve aksaklıklar varsa tespit edilip giderilecektir. Proje hazırlık kampı süresince görev alacak olan rehberlere projede yer alan atölye çalışmalarına, gözlem ve kayıtlarının alınmasına yönelik eğitim verilmesi planlanmaktadır. Hazırlıklar gerçekleştirilirken özellikle aşağıda belirtilen başlıklar üzerinde durulacaktır:

¾     Projenin ve uygulama sürecinin tartışılması,

¾     Proje ekibinde yer alan kişilerin görev dağılımı ve görev tanımlarının yapılması,

¾     Projenin gerçekleşeceği öğretim ortamlarının ve malzemelerin proje ekibine tanıtılması,

¾     Projenin gerçekleşeceği öğretim ortamlarının ve malzemelerin sağlık ve güvenlik açısından kontrollerinin yapılması,

¾     Projenin gerçekleşeceği öğretim ortamlarının ve malzemelerin kullanımına yönelik gerekli planlamaların yapılması,

¾     Proje süresince gerçekleştirilecek tüm uygulamaların hazırlıklarının yapılması düşünülmektedir.