Bu projeyle amaçlanan, Fen Bilimleri öğretmen ve öğrencileri için uygulamalı ve yenilikçi yaklaşımları deneyimlemelerine olanak verecek STEM eğitimi kampı düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda iki alt amaç benimsenmiştir. İlk temel amaç, Türkiye’nin farklı illerinde görev yapmakta olan fen bilimleri öğretmenlerinin yenilikçi ve disiplinlerarası eğitim yaklaşımı olan STEM eğitimi konusunda bilgi sahibi olmalarını, STEM entegrasyonunu deneyimlemelerine olanak vermek ve bu uygulamaları sınıflarında uygulamalarına imkan verici etkinliklere katılmalarını sağlamak yer almaktadır. İkinci alt amaç ise, maddi durumu kötü ve dezavantajlı grupta yer alan Muş ilinde öğrenim görmekte olan ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri, matematik ve mühendislik eğitimini deneyimlemelerine olanak vermek -; STEM alanlarına karşı ilgilerini arttırarak, öğrencileri bu alanlara özendirmek ve bu alanlarda başarılı olabileceklerini göstermek amaçlanmaktadır. Dahası, öğrencilerin bilime karşı motivasyonlarını arttırmak ve merak duygularını geliştirmek için farklı öğretme-öğrenme süreçleri planlanmıştır. Bunun yanında, Doğa ile iç içe olmalarına fırsat vererek, doğadan esinlenip, yeni ve farklı tasarımlar yapmaları için öğrencileri teşvik etmek bulunmaktadır. Bu proje kapsamında hem öğretmen hem de öğrencilere STEM alanlarıyla ilgili bilgilerin öğretilmesi amaçlandığı için projenin ismi “Öğret STEM Kampı” olarak belirlenmiştir.