Öğretmenlerle için STEM Eğitimi: Farklı illerde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin başvuruları arasından seçilecek olan toplamda 20 öğretmen ve Muş İlinde görev yapan 10 öğretmenle birlikte “Öğretmenler için STEM eğitimi” etkinlikleri gerçekleştirilecektir ve eğitim 5 gün sürecektir. Etkinlikler gerçekleştirilmeden önce öğretmenler dört ve altı kişiden oluşan 7 farklı gruba ayrılarak, STEM eğitimleri esnasında öğretmenlerin gruplar halinde çalışmaları sağlanacaktır. Böylece her grup kendi içinde etkili iletişim kuracak, ortak çalışma yapıp ve özgü-yaratıcı fikirler üretebilecektir. Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 30 öğretmen projeye dâhil edilerek, sınıflarında STEM eğitimini uygulama ve öğretme şansı bulacaklardır.