Doç. Dr. Bekir YILDIRIM

Proje Yürütücüsü 

Doç. Dr. Bekir YILDIRIM Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalında görev yapmaktadır. STEM Eğitimi üzerine Doktora Tezi, STEM Eğitimi üzerine Teoriden Pratiğe STEM Eğitim Kitabı, STEM Eğitimi üzerine kitap ve kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır. STEM eğitimi üzerine bir çok konferans vermiştir. Doç. Dr. Bekir YILDIRIM yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yapmıştır. Halen Muş Alparslan Üniversitesi STEM Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görve yapmaktadır.